Projekt edukacyjny SP im. Jana Pawła II w Lutyni

Harmonogram projektu

II projekt edu. Kuźnia Odkrywców Wiedzy

Zajęcia rozszerzające kompetencje społeczno-emocjonalne

Koło informatyczne

Koło geograficzno - fizyczne