30 marca 2023
REKRUTACJA DO SZKÓŁ
PONADPODSTAWOWYCH
na rok szkolny 2023/2024