Rozstrzygnięcie konkursu graficznego - Jan Paweł II mój Papież!

 Celem konkursu było przygotowanie grafiki w dowolnym programie graficznym, przedstawiającą postać św. Jana Pawła II. Myślą przewodnią zaś, zachęcenie młodych ludzi do poszerzenia wiedzy z zakresu grafiki komputerowej.

  Dzięki naukowej rywalizacji, a przy tym rozrywce, uczniowie zdobywają umiejętności niezbędne w „informatycznej społeczności”. Do konkursu zgłoszono 15 prac. Jury wybrało 3 najlepsze. Pozostali uczestnicy otrzymują wyróżnienie!

 

Nagrodzono:

I Kajetan Karpowicz - klasa 8b

II Leon Kolackov - klasa 4a, Adam Homoncik - klasa 7a

III Hanna Gawlińska klasa 6b, Ewelina Kraśnicka klasa 4a, Róża Trocińska klasa 3b

 

Wyróżniono:

Maja i Szymon Kuriata klasa 6C, Kuba Ostoja Solecki klasa 8a, Kacper Czarnomski klasa 5D, Małgosia Stachowska klasa 4b, Wiktor Przelicki klasa 6c, Zofia Buzar klasa 4b, Wojciech Pośnik klasa 5a, Jan Gajewski klasa 5a

 

Wszystkim uczestnikom konkursu należą się ogromne brawa! 

 

Jakub Ranosz

 

 

 

24 maja 2020