Spektakle profilaktyczne dla uczniów

 

 9 czerwca w naszej szkole gościli aktorzy  Teatru Kurtyna z Krakowa. Wystawili dla uczniów naszej szkoły trzy spektakle z profilaktycznym przesłaniem. Każdy z nich był dostosowany do grupy wiekowej widzów. "Mapa skarbów" dla uczniów klas 1-3, to przedstawienie, którego głównym przesłaniem było zapoznanie ich z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa, kształtowanie właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia, pokazanie dobrych i złych stron Internetu. "Nowy trend" dla uczniów klas 4-6 miał na celu uświadomić dzieciom jak duży jest wpływ grupy rówieśniczej na zachowania innych osób. Uwrażliwić na krzywdę drugiego człowieka. Radzeniu sobie z negatywnymi emocjami oraz zachowaniami agresywnymi. "Cisza" spektakl skierowany do uczniów kl. 7-8 zakładał pomoc w radzeniu sobie ze stresem, pokonywaniu słabości. Przedstawienie zdrowia i życia jako najważniejszej wartości Ukazanie zagrożenia związanego z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków, a także poszerzenie wiedzy na temat środków uzależniających.

 

Przygotowała Agata Czarnecka

 
22 czerwca 2022