Sprawozdanie z debaty klasowej na temat:
„Czy muzyka ma pozytywny wpływ na rozwój młodzieży?”


 

 

 

 

 

W dniu 9 lutego o godzinie 8.00 w gmachy Szkoły Podstawowej w Lutyni odbyła się debata  klasowa na temat „Czy muzyka ma pozytywny wpływ na rozwój młodzieży?”

Debata odbyła się pomiędzy dwiema grupami uczniów klasy VIIIb przydzielonymi do zespołu argumentującego za tym, że muzyka ma szkodliwy wpływ na rozwój młodego człowieka  uczniami klasy  i do zespołu pozostającego w opozycji do tego twierdzenia. Spotkanie odbyło się podczas lekcji fizyki pod nadzorem merytorycznym Pani Moniki Oleradzkiej  oraz przy obecności zaproszonej na debatę Pani Dyrektor mgr Jadwigi Rybackiej, nauczycielki Wosu Alicji Kościelniak-Kowalczyk oraz Pani bibliotekarki Agnieszki Kisielewskiej.

Przedstawiciele debatujących zespołów wypowiadali się się w 3 min. wystąpieniach na forum całej klasy i przed obliczem wyłonionego wcześniej ze składu osobowego klasy jury.

Jury czuwało nad dyscypliną organizacyjną i czasową debaty oraz nad przestrzeganiem  zasad kulturalnej, merytorycznej  i twórczej dyskusji  z eliminację zachowań  emocjonalnych, obraźliwych i odbiegających od tematu.

Zgodnie z planem zebrania debata prowadziła do końcowego glosowania uczniów  wskazującego na to, której grupie udało się przekonać klasą do swojej tezy.

Przebieg debaty obfitował w wypowiedzi merytoryczne podbudowane pierwiastkiem  emocjonalny ale ale nie przekraczającym zasad kulturalnej rozmowy. Poszczególne wystąpienie  były niezwykle dojrzałe, oparte na własnych doświadczeniach ale także na informacjach i dowodach naukowych literaturowych. Dominowało w nich pełne zaangażowanie, powaga i troska o rzeczową i jasną argumentację oraz szacunek do interlokutorów.
                 

W grupie propozycji zasiadali Jagoda Kraszkiewicz, Dominik Lubowiecki, Hanna Grzechnik i Łukasz Łysek. Natomiast w grupie opozycji znajdowali się Tomek Skrzypczyk, Jan Hamera, Małgorzata Gruszczyńska i Maja Romaszewska. Jury składało się z Marcela Mocniaka,  Dimitra Poltoratskjiego i Poli Prusak.


                Pod koniec dość burzliwej debaty, której temperaturę czasami musiało studzić jury  jak i nadzorujący aktywność uczniowską nauczyciele, odbyło się tajne głosowanie całego obecnego stanu uczniowskiego.

Wyniki glosowania potwierdził pogląd, iż muzyka nie ma negatywnego wpływu na rozwój młodego człowieka.

Debatę uczniowską podsumowała Pani Dyrektor mgr Jadwiga Rybacka, która pogratulowała uczniom i prowadzącym nauczycielom  przygotowania, wiedzy i zdolności oraz   umiejętności  prowadzenia rzeczowej  debaty.

Pani Dyrektor zgodziła się z wynikiem głosowania ale z zastrzeżeniem, że są rodzaje muzyki której cele, moc, natężenie impulsów, frazowanie, indentyfikacją z określonymi subkulturami społecznymi oraz treści   mogą mieć negatywny wpływ na rozwój człowieka co jednak nie neguje głównego, pozytywnego wpływu muzyki na jego rozwój pod warunkiem, że jest on przygotowany do odbioru i  oceny każdego rodzaju sztuki.
 

     Lutynia, 05.03.2023

 Pola Prusak


 

 

09 marca 2023