Sprawozdanie z koła języka angielskiego

Uczestnicy koła języka angielskiego Let's make The Puppet Show przygotowali dla młodszych uczniów trzy przedstawienia z wykorzystaniem kukiełek.

Dzieci poszerzyły swoje słownictwo oraz umiejętności posługiwania się  językiem  angielskim. Rozwinęli umiejętności współpracy w małym zespole.  

Pierwsze przedstawienie Animals in the Autumn Forest, opowiadało o jesieni i zwierzętach przygotowujących się do zimy. Drugie przedstawienie Winter time poruszyło temat Zimy i Świąt Bożego Narodzenia. Trzecie przedstawienie Let's go shopping, zawierało dialogi pomiędzy sprzedawcą i klientem.                                  

W trakcie przygotowań przestawień dzieci dokonywały wyboru tematów i bohaterów. Wspólnie tworzyliśmy dialogi i wybieraliśmy piosenki. Dzieci stworzyły także kukiełki do przedstawień.

Przedstawienia zostały zaprezentowane młodszym dzieciom uczęszczającym do szkolnej świetlicy. Widzowie z zaciekawieniem i radością oglądali kukiełkowy teatrzyk.  Dialogi i piosenki w języku angielskim prezentowane przez aktorów w formie teatrzyku kukiełkowego były dla nich zrozumiałe.

W kole języka angielskiego udział wzięły dzieci z klasy 3C: Oliwia, Nina, Wiwianna, Zuzia, Joanna i Antoni G. Do drugiego przedstawienie dołączyli Liliana i Gabriel z klasy 2A.  Trzecie przedstawienie przygotowali uczniowie klasy 2D: Lena O., Lena W., Liliana, Martyna, Natalia, Amelia, Szymon i Anatol. Aktorzy byli ogromnie zadowoleni ze swoich występów.

Prowadząca koło j. angielskiego: mgr Anna Dziubek

20 czerwca 2024