Sprawozdanie z wyjazdu do teatru

10 marca uczniowie klas 8a i 8b szkoły podstawowej w Lutyni wzięli udział w wycieczce do siedzimy Radia Wrocław, gdzie aktorzy Narodowego Teatru Edukacji przedstawili spektakl "Samotni w tłumie". 

 

Reżyser sztuki miał na celu ukazać wygląd i sposób życia nastolatków, którzy się buntują, oddają używkom oraz zafascynowani są wielkimi możliwościami technicznymi za pomocą, których można doskonale zarobić, mimo, że czasem wychodzi to poza granice etyczne. Spektakl pokazuje szkodliwość dzisiejszego świata w stosunku do młodzieży, która chce brać z niego pełnymi garściami, a jest niedoświadczona, nie zna prawdziwego życia, nie rozumie jeszcze, że teraźniejsze bezsensowne decyzje mogą mieć poważne skutki w późniejszym życiu.

Sztuka ta jest zdecydowanie aktualna i rzeczywista, pokazuje to, co dzieje się faktycznie wokół nas, rzeczywistość, jaka nas otacza, wydarzenia, w których może uczestniczyć każdy z nas, problemy, z którymi każdy nastolatek może się spotkać. Spektakl skłania do refleksji nad własnym życiem i postępowaniem. Zmusza do zastanowienia się, czy to, co robię jest słuszne i właściwe. W jasny sposób dociera do młodych ludzi przez co jest świetną lekcją. 
 
M. Stroiwąs, T. Piekarek
 
 
 
 
 
 
13 marca 2023