09 października 2023

Piotr i Paweł to bliźniacy, uśmiechnięci dzisiaj tacy, bo już jutro nad jeziora jadą obaj na motorach. Czeka na nich wiatr w szuwarach, nowy kajak, łódka stara, motorówka od sąsiadów i kąśliwych rój owadów. Babcia, kiedy była mała, ciuchcią wciąż podróżowała.

 

W minionym tygodniu w żłobku odbywały się zajęcia o tematyce związanej ze środkami transportu.

 

Małe myszki dowiedziały się ,że w tej klasyfikacji wyróżniamy: transport samochodowy, transport kolejowy, transport lotniczy, transport wodny śródlądowy, transport morski. Zadnia jakie miały do zrobienia było m.in. wysłuchanie dźwięków, a następnie zgadnięcie co to był za środek transportu. Dzieci dopasowywały również obrazki do ich cieni oraz wyklejały puzzle oczywiście wszystko związane z naszą tematyką.

 

Środki transportu