Światowy Dzień Wody z PAH


 

Szkoła Podstawowa w Lutyni włączyła się 22.03.24r. w działania Polskiej Akcji Humanitarnej w związku z organizacją Światowego Dnia Wody.

Tego dnia organizowane były w szkole zajęcia, quizy, pogadanki, projekcje filmów przybliżające dzieciom działania Polskiej Akcji Humanitarnej oraz zachęcające do dobrych nawyków i oszczędzania wody. Uczniowie klasy 5a wykonali interesującą gazetkę ścienną oraz tematyczne obrazki. SU zaprezentował za pomocą tablic informacyjnych wodne działania pomocowe PAH oraz istotne wiadomości dotyczące zasobów i problemów wodnych na świecie. Uczniowie byli bardzo zaangażowani w działania.

Samorząd Uczniowski wraz z Wolontariatem Szkolnym zorganizowały, na dwóch długich przerwach w holu szkoły, kiermasz ciast i soków, z którego dochód został w całości przeznaczony na potrzeby Polskiej Akcji Humanitarnej.

 

Opiekunki SU i Szkolnego Wolontariatu

 

26 marca 2024