28 września 2021
Szczegółowe sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/22