22 lutego 2021

 

Regulamin konkursu

 

Organizator konkursu: Szkoła Podstawowa w Lutyni

Osoby odpowiedzialne: Daria Meszyńska, Marta Peter

Adresat konkursu: uczniowie klas 1-3 Szkoły Podstawowej w Lutyni

 

Cele konkursu: 

1. Zmiana postrzegania odpadów nie jako śmieci, a jako surowce wtórne. 2. Propagowanie i promocja wartościowych postaw ekologicznych.3. Pobudzenie kreatywnego myślenia i aktywności twórczej dzieci.

 

Zadania konkursowe: W konkursie należy wykonać bałwanka wykorzystując tylko materiały przeznaczone do recyklingu. Praca może być wykonana dowolną techniką z nadających się do wtórnego wykorzystania odpadów, np.: opakowań papierowych, gazet, opakowań szklanych, tworzyw sztucznych, metali, resztek tekstyliów czy materiałów naturalnych. Niedozwolone jest użycie gotowych ozdób do dekoracji.

 

Praca w formacie minimum A4 lub przestrzenna,  może być wykonana techniką dowolną.

 

Termin składania prac: Każda praca powinna być podpisana imieniem, nazwiskiem i klasą autora. Prace należy składać do swoich wychowawców, w sali 0.31 lub 1.11 do 1 marca 2021 r.

 

Przy ocenie prac będą brane następujące kryteria: 

- wkład pracy włożony w wykonanie wynikający z wybranej techniki 

- kompozycja 

- estetyka 

- nawiązanie do tematu konkursu 

- zgodność z regulaminem 

 

Laureaci: Na każdym poziomie zostaną wyłonieni laureaci.

 

Wystawa prac, wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się w marcu 2021 r.

 

Szkolny konkurs EKO-bałwanek