17 stycznia 2024

Uczniowie wyróżniający się pod względem nauki
oraz zachowania w klasach 4 – 8
w I semestrze roku szkolnego 2023/2024: