03 lipca 2023

Uczniowie wyróżniający się pod względem nauki
oraz zachowania w klasach 4 – 8
w II semestrze roku szkolnego 2022/2023: