Uroczyste pasowanie na ucznia klasy pierwszej

 

 

14 października 2021 roku odbyła się w naszej szkole uroczystość pasowania uczniów klas pierwszych. W tym dniu pierwszoklasiści zaprezentowali swoje umiejętności w krótkim programie artystycznym. Podczas uroczystości panowała podniosła atmosfera. Uczniowie w obecności zaproszonych gości: dyrekcji szkoły, wychowawców oraz rodziców pięknie odśpiewali hymn Polski oraz złożyli uroczyste ślubowanie, przez co zostali oficjalnie włączeni do  społeczności uczniowskiej.  Podczas pasowania uczniowie otrzymali z rąk pani dyrektor legitymacje szkolne oraz tarcze, które z dumą  nosili na piersi.

Po uroczystości pasowania pierwszoklasiści udali się do swoich klas, gdzie z rąk wychowawców otrzymali dyplomy oraz  upominki.

 

Agnieszka Wolniewicz

 

 

 

 

20 października 2021