UWAGA!!!

Dzień 12 listopada jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno - 

wychowawczych! 

 

08 listopada 2018

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lutyni