25 sierpnia 2023

Rodzice uczniów oraz pełnoletni uczniowie, którzy otrzymali sprzęt elektroniczny w ramach projektu ,,Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, najpóźniej do dnia 5 września 2023 roku są zobowiązani do złożenia oświadczeń dotyczących posiadania i korzystania ze sprzętu. Oświadczenia można składać w sekretariatach szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie gminy Miękinia oraz Biurze Obsługi w Urzędzie Miejskim w Miękini.
 

Wzór oświadczenia można uzyskać w sekretariatach szkół i w Urzędzie Miejskim w Miękini, jak również pobrać z załącznika.

 

Ząłącznik:

 

OŚWIADCZENIE

 

UWAGA! Pilne!