27 września 2021

Z uwagi na dalsze zwolnienia lekarskie wychowawców klas i związane z tym zmiany terminów zebrań w klasach , zebranie Rady Rodziców Szkoły zostaje odwołane. Termin zebrania zostanie ustalony i podany do wiadomości po 5 października br.
 

 

Z poważaniem,
Dyrektor szkoły

 

 

Lutynia, dn.27 września 2021r

Uwaga Rodzice!