UWAGA RODZICE!

UWAGA RODZICE!

 

Z uwagi na małą liczbę dzieci w dniu 2 maja 2019 r.,

tj. czwartek, zostanie utworzona jedna grupa zbiorcza

w przedszkolu przy ul. Polnej.

Dzieciom, które zostały zadeklarowane na dzień

02 maja 2019 r. a nie zgłosiły się na zajęcia w tym dniu zostanie naliczona pełna opłata za pobyt i wyżywienie.

W sytuacjach losowych nieobecność dziecka w dniu 02.05.2019 r. zgłaszamy tylko i wyłącznie drogą

e-mailową na adres: zespol.lutynia@op.pl.

 

 

 

 

30 kwietnia 2019

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lutyni