UWAGA RODZICE!!!

UWAGA RODZICE!

Rodzice którzy wyrażają wolę kontynuacji korzystania z usług żłobka w roku szkolnym 2019/2020 proszeni są o złożenie oświadczenia do wychowawcy grupy żłobkowej do dnia 15.04.2019 r. do godz. 14.00.Brak złożenia oświadczenia w w/w terminie będzie skutkował wykreśleniem dziecka z listy dzieci żłobkowych.

 

WNIOSEK O KONTYNUOWANIE POBYTU DZIECKA W ŻŁOBKU klik

01 lutego 2019

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lutyni