13 września 2021

Uwaga Rodzice!

Z uwagi na liczne zwolnienia lekarskie wychowawców klas i
związane z tym zmiany terminów zebrań w klasach ,
zebranie Rady Rodziców Szkoły zostaje przesunięte z dnia

16 września 2021r na dzień 28 września 2021r.

 

 

Z poważaniem,
Dyrektor szkoły


UWAGA ZMIANA TERMINU zebrania Rady Rodziców