W Lutyni "Ruszamy się z głową". Festyn

 

 

 
W bieżącym roku szkolnym zespół aktywności ruchowej oraz zespół pomocy psychologiczno- pedagogicznej opracował i wdrożył projekt "Ruszaj się z głową". Miał on na celu wpajanie uczniom konieczności dbania o swoje zdrowie, ukazywanie zbawiennego wpływu aktuwnosci fizycznej na dobrostan psychiczny, zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego w gronie rodzinnym oraz uczenie zdrowej rywalizacji. Uczniowie wzięli udział w debacie na temat wpływu aktywności fizycznej na ludzkie zdrowie pod okiem pani Moniki Oleradzkiej, spotkali się z absolwentami naszej szkoły, którzy odnoszą sukcesy sportowe i stworzyli film propagujący zdrowy styl życia (link poniżej). Podsumowaniem projektu był festyn sportowy, który odbył się 8 czerwca w lutyńskim parku. Rozgrywano mecze piłki nożnej, przygotowano stacje sprawnościowe, jak również przeprowadzono konkurencje biegowe w tym rodzinny bieg sztafetowy. Była to niezwykle aktywna czerwcowa sobota. 
Projekt dowiódł,  że sport odgrywa niezwykle ważną rolę wśród naszych uczniów, jak i ich rodziców, a aktywne spędzanie czasu wolnego jest lekarstwem na wiele smutków i bolączek. 
14 czerwca 2024