21 marca 2023

Tematem minionego tygodnia była marcowa pogoda. Dzieci poznały przysłowie „W marcu jak w garncu ” i dowiedziały się, co ono oznacza. W czasie zajęć rozmawialiśmy o zmiennej i kapryśnej pogodzie. Kotki przypomniały sobie nazwy występujących w okresie przedwiośnia zjawisk atmosferycznych: deszcz, śnieg, wiatr, burza, tęcza oraz poznały oznaczające je symbole graficzne.

W czwartek nasza sala zamieniła się w salę kinową. Maluchy z ogromnym zainteresowaniem oglądały film edukacyjny „Jak powstaje tęcza ”.

 

W marcu jak w garncu