29 października 2020

Szanowni Państwo, 
od 3 listopada 2020r. w naszej placówce rusza cykl warsztatów
profilaktycznych dla klas 1- 8. Warsztaty będą realizowane online przez firmę Nowe Horyzonty. Poniżej przedstawiamy tematykę zajęć:


 klasy 1 – 3: „Oceany nowych pomysłów” – trening twórczości;
 klasy 4 – 7: „Fala agresji słownej” – przeciwdziałanie agresji słownej lub „Nieznana otchłań Internetu” – cyberprzemoc;
 klasy 8 – „Człowiek za burtą” – przeciwdziałanie uzależnieniom.

 

Klasy edukacji wczesnoszkolnej biorą udział w warsztatach w trakcie zajęć zintegrowanych. Klasy 4 – 8 realizują zajęcia profilaktyczne w ramach kształcenia na odległość.


Mamy nadzieję, że zaplanowane warsztaty spotkają się z zainteresowaniem uczniów.

 

Z poważaniem,
Z. Zięciak – wicedyrektor klas 1 - 3
A. Błachut – wicedyrektor klas 4 –

Warsztaty profilaktyczne