27 listopada 2020

Szanowni Rodzice, Nauczyciele oraz Uczniowie!


W związku z komunikatem przekazanym przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 20 listopada br. informuję, że:
 

1. Nauczanie zdalne zostało przedłużone dla wszystkich klas w szkołach podstawowych do dnia 22 grudnia br.
 

2. Od 23 grudnia 2020 r. do 3 stycznia 2021 r. trwa okres zimowej przerwy świątecznej.
 

3. Od 4 do 17 stycznia 2021 r. przewidziano ogólnopolskie ferie zimowe.
 

4. Od 18 stycznia 2021 r. rozpoczną się zajęcia dydaktyczne (o formie zajęć zadecyduje MEN).

 

Z poważaniem,
J. Rybacka - dyrektor ZSP w Lutyni

Ważna informacja w sprawie organizacji pracy szkoły!