Wizyta sekretarza stanu ds. cyfryzacji Janusza Cieszyńskiego

W dniu 21 lutego 2022 r. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lutyni odwiedził sekretarz stanu ds. cyfryzacji Janusz Cieszyński. Wspólnie z Wójtem Gminy Miękinia Janem Marianem Grzegorczynem i Panią Dyrektor Jadwigą Rybacką oglądali sprzęt multimedialny, jakim dysponuje nasza placówka. Nasi goście mogli przyjrzeć się lekcji na temat druku 3D, która była poprowdzona przez panie Iwonę Brzózkę - Złotnicką oraz Karolinę Szulc.

Wizyta sekretarza stanu ds. cyfryzacji Janusza Cieszyńskiego była związana z podpisaniem umowy w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Dzięki temu do 218 uczniów z terenu gminy Miękinia trafi sprzęt komputerowy do nauki. Wartość przyznanego wsparcia w wysokości 530 tys. zł pochodzi ze środków unijnych z Programu Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 

 

Jakub Ranosz

 

 

21 lutego 2022