Publiczne Przedszkole w Lutyni

16 czerwca 2023

 

 

W czerwcu III Grupa Smerfów zakończyła Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Razem przez świat”, to projekt którego założeniem było wzmacnianie poczucia więzi
z rodziną, grupą, miastem, ojczystym krajem, kontynentem. Projekt składał się
z 7 modułów z których grupa Smerfów wykonała 10 zadań tym samym zaliczając projekt. Nasze Smerfy nauczyły się działań twórczych z wykorzystaniem technologii informacyjno - komunikacyjnej.  Projekt nauczył dzieci tolerancyjnych postaw wobec różnorodności kultur. Na zakończenie otrzymaliśmy certyfikaty dla Przedszkola, Grupy, Dzieci, Pań i Dyrektora.

                                                                                                             

 

Opracowała:

                                                                                                                              Kinga Szajna

ZAKOŃCZENIE OGÓLNOPOLSKIEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO

„RAZEM PRZEZ ŚWIAT "

W III GRUPIE SMERFÓW