25 marca 2021

MEiN zachęca do udziału w II Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci Rolników na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym. Wydarzenie uzyskało patronat Ministra Edukacji i Nauki. Tegoroczna edycja konkursu przebiega pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”

Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku od 11 do 14 lat, których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w momencie przesyłania zgłoszeń do konkursu.

Aby wziąć udział w konkursie należy ułożyć rymowankę promującą prawidłowe nawyki i zachowania dzieci odnoszące się do pracy i zabawy na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzującą wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Rymowankę zgłasza rodzic lub opiekun prawny dziecka, ubezpieczony w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Zgłoszenia należy przesyłać do 9 kwietnia 2021 r. :

- na adres e-mailowy: rymowanka@krus.gov.pl (w temacie należy wpisać: Konkurs na rymowankę – imię i nazwisko dziecka)

- lub za pośrednictwem poczty na adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Biuro Prewencji, al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa z dopiskiem: „Konkurs na rymowankę”.

Spośród wszystkich zgłoszeń zostanie wyłonionych 20 autorów najlepszych rymowanek, którzy otrzymają nagrody rzeczowe o wartości ok. 600 zł.

Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu (22) 592 64 10 lub e-mail: bp@krus.gov.pl.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej: www.krus.gov.pl

Zachęcamy do udziału w konkursie.

Źródło:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ii-ogolnopolski-konkurs-dla-dzieci-rolnikow-na-rymowanke-o-bezpieczenstwie-w-gospodarstwie-rolnym

 

Zapraszamy do konkursu KRUS