30 sierpnia 2022

Uwaga Rodzice uczniów!

 

Istnieje możliwość składania wniosków na stypendium dla uczniów z Polski i Ukrainy wraz z informacją i oświadczeniem (dla tych osób, których dochód na jedną osobę nie przekracza 600 zł netto)

Termin składania wniosków dla wszystkich uczniów również z Ukrainy do 15 września 2022r.

Do każdego wniosku proszę dołączyć informacje oraz oświadczenie.

Proszę, aby wnioski były składane w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Urzędzie Gminy Miękinia,  aby od razu można było zweryfikować poprawność ich wypełnienia oraz wyeliminować składanie wniosków po terminie.

 Sekretariat szkoły nie przyjmuje powyższych wniosków. Druki znajdują się w przedsionku szkoły oraz w załącznikach do wiadomości .

 

                                                                 Dyrektor ZSP w Lutyni

                                          

Lutynia, dn.30.08.2022r

 

 

WYMAGANE DOUMENTY TU - kliknij pobierz

 

 

Wnioski na stypendia dla uczniów z Polski i z Ukrainy + informacja do stypendium i oświadczenia