Przyroda

Geografia

Informatyka

Przedmiotowe Zasady Oceniania SP im. JP II 

Język Polski

Etyka

Język Angielski

Język Angielski

kl. 1-3

Fizyka

Chemia

Język Niemiecki

Matematyka

Biologia

Technika

WOS

Plastyka

Język Polski P. Beata Gietler

Wychowanie fizyczne

Religia

EDB

Historia

Wiedza o społeczeństwie

Muzyka